دانشکده فني و مهندسي ميانه

قابل توجه دانشجویان گرامی

به همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی بوده و ملاک تاریخ امتحانات ،تاریخ های درج شده در کارت ورود به جلسه می باشدمجوز استفاده از اين نسخه نظام اطلاعاتي دانشگاهي(ناد) در اختيار " دانشکده فنی و مهندسی میانه " است.
UMS (ITO.UMS/110K) ver. 9.1.1 (build M), Copyright © 2003-2014 ITOrbitCo.
: نام کاربری
: کلمه عبور
: کد تصویر

شناسه کاربری: *
شماره ملی: *